PA Rebeka Bučinel, u.d.i.a.

Pooblaščena arhitektka, prejemnica dveh zlatih svinčnikov ZAPS, za najboljšo javno in najboljšo poslovno stavbo leta 2006 - nagrada v sodelovanju z arh. Alešem Prinčičem in ekipo. Po diplomi na Fakulteti za Arhitekturo v Ljubljani, je 6 let pridobivala izkušnje z delom v arhitekturnem biroju Princic and Partners, v Italiji ter se nato vrnila v Ljubljano in po opravljenem strokovnem izpitu začela s samostojno prakso preko lastnega biroja ARB d.o.o.. Prva leta dela so zaznamovali veliki projekti, nekateri v sodelovanju z drugimi uveljavljenimi biroju, nekateri pa povsem samostojno, kot npr. Poslovno stanovanjski kompleks v Mozirju, ki je danes uspešno vseljen in vsebuje cca 70 stanovanj poleg poslovnih prostorov in garaže. Leta 2014 je skupaj z Mirom Škvorcem ustanovila novo podjetje Arbeko d.o.o., ki predstavlja združitev projektantske in izvajalske dejavnosti in je specializirano za projektiranje in izvedbo lesenih skeletnih hiš v pasivnem standardu in z uporabo organskih materialov. V podjetju Arbeko, ima danes vlogo direktorice in projektantke, poleg ekološke pasivne gradnje zasebnih hiš vodi tudi druge raznovrstne projekte, neodvisno od merila in tehnologije gradnje.

KONTAKTIRAJTE NEPOSREDNO:

E: rebeka@arbeko.si

M: 00386 31 424 876

Miro Škvorc, vodja projektov

Kot pionir na področju ekološke skeletne gradnje in posledično razvoja ekološke pasivne hiše začne leta 1999 - 2000 dobavljati in vgrajevati ekološke gradbene materiale (celulozna izolacija, lesnovlaknene plošče, lepilna tehnika) in preko sejmov, strokovnih člankov in seminarjev izobražuje izvajalce in strokovno javnost o pomenu in prednostih, ki jih omogoča sonaravna gradnja. Leta 2006 zgradi prvo ekološko pasivno hišo v Sloveniji (svetovnemu prvaku v smučarskih skokih Franciju Petku), sodeluje pri izdaji prve strokovne knjige Pasivna hiša dr. Martine Zbašnik Senegačnik in je ustanovni član Konzorcija Pasivna hiša, ki deluje v okviru FA in ustanovni član združenja GBC Slovenija. Je prejemnik več nagrad s področja trajnostne gradnje in leta 2012 prejemnik prvega zelenega svinčnika s strani ZAPS kot investitor takrat največje in najzahtevnejše lesene poslovne stavbe v Sloveniji. 
Danes sodeluje pri različnih projektih na področju svetovanja in izvedbe pasivnih hiš, zlasti tistih, ki so grajene z ekološkimi naravnimi izolacijami in imajo tendenco samozadostnosti. Verjame, da je hiša prihodnosti ekološka, samozadostna in cenovno sprejemljiva.

KONTAKTIRAJTE NEPOSREDNO:

E: miro@arbeko.si

M: 00386 41 641 541