EKOLOŠKA PASIVNA HIŠA

Hiša v kateri živiš je tako kot tvoja druga obleka. Naj bo organska!

ZDRAVI BIVALNI POGOJI 
 
PASIVNI STANDARD
TOPLOTNA STABILNOST
difuzijsko odprta konstrukcija
ORGANSKI MATERIALI
CENOVNO SPREJEMLJIVA 

Zdravi bivalni pogoji 

Anorganski in umetni izolacijski materiali zagotavljajo dobre tehnične karakteristike in so konkurenčni naravnim izolacijam, zato je njihova uporaba v zadnjih desetletjih v porastu. Cilj sodobnega človeka je pridobiti čim večjo materialno korist za čim nižjo ceno, pri čemer pa se ne zaveda, da umetni in anorganski materiali dolgoročno uničujejo okolje in tudi zdravje. Izolacijski materiali izdelani na osnovi manjvrednega lesa (les, ki se ne uporablja v pohištveni ipd. industriji) je zelo uporaben kot izolacijski material, še bolje je, če lahko pri gradnji uporabimo odpadke, kot npr. celulozno izolacijo (zmlet časopisni papir). 
Ekološki izolacijski materiali na osnovi lesa so v porastu šele v zadnjem destletju predvsem zaradi finančnih spodbud Eko sklada, saj razliko v ceni v celoti pokrije subvencija, če le razumemo kako pravilno načrtovati stavbo. Vendar naravni materiali ponujajo bistveno več.

Ustrezno načrtovanje in uporaba izolacij iz lesa, omogoča uporabniku zdravo bivalno klimo, saj naravni materiali niso sposobni kondenzirati, temveč se presežek vlage porazdeli v materialu. S tem se materiali sicer vlažijo, kar ni dobro, vendar imajo bistveno večje kapacitete za sprejem vlage kot umetni ali anorganski materiali. Tako pravimo, da je les suh z vsebnostjo vlage do 20%, celulozna izolacija pa lahko sprejme tudi do 40% vlage, pri čemer na otip še vedno ni mokra. Ko gradimo leseno hišo ali samo leseno ostrešje na zidani ali betonski hiši, se moramo zavedati, da ima lesena konstrukcija svojo življensko dobo, le ta pa je odvisna od dolgoročne vlažnosti lesa. Ker imamo v notranjosti stavbe skozi celo leto enako temperaturo, zunaj pa temperatura dnevno niha med 10 in 20 stopinj prihaja v stenah ali strehi do kondenzacije oz. presežka vlage zaradi ohlajanja zraka. Pasivni standard

Namen pasivne gradnje ni zgolj v tem, da hiša porabi zelo malo energije za ogrevanje ali hlajenje. Koncept pasivne gradnje je v optimizaciji vseh dejavnikov, ki vplivajo na rabo energije v stavbi (lega zemljišča, oblikovni faktor stavbe, izbira izolacijskih materialov in stavbnega pohištva), kar je potrebno upoštevati že pri idejnem projektu. V kolikor je PH pravilno zasnovana in izvedena je potreba po toploti tudi pri -10 stopinj zunanje temperature manjša od 15W na m2 neto površine. Zaradi tako majhnih potreb se ni smiselno ukvarjati s kakšnim energentom jo bomo ogrevali. V trenutnih razmerah je najugodneje tako varčno hišo ogrevati s toplotno črpalko moči do 6kW (ogrevanje stavbe in tople vode tudi pri večjih družinah). Z vgradnjo FV elektrarne moči 8 - 12 kW pa proizvedemo dovolj energije, da PH postane samozadostna (ogrevanje, topla voda in vsa potrebna elektrika za ostale naprave v hiši). 

Na željo naročnika poiščemo optimalne možnosti, ki jih daje zemljišče na kateremu bo stala hiša. To je tudi razlog zakaj nimamo tipskih hiš, saj smo mnenja da mora biti hiša projektirana tako, da se upošteva lega zemljišča in pričakovanja oz. želje tistega, ki bo v njej tudi živel. Ker hišo že v fazi idejnega načrta cenovno optimiziramo, so naše hiše velikokrat tudi cenovno konkurenčne tipskim hišam.

Hišo projektiramo po konceptu Passive house. V osnovi to pomeni, da hišo odpremo proti jugu in čim bolj zapremo proti severu, kar pa ne pomeni, da tudi na severu ne sme biti nobenega okna. S tem omogočimo, da sonce ogreva hišo, hkrati je bivanje v tako projektirani hiši bolj prijazno, saj je sonce vir življenja. Pravilna razporeditev prostorov v skladu s filozofijo pasivne gradnje, optimizira potrebno kvadraturo glede na želje naročnika. Tako se znebimo odvečne kvadrature, hkrati pa prostor »zadiha«.

Ker je gradnja PH dražja od nizkoenergijske hiše (NEH) se v fazi projektiranja potrudimo, da hišo zasnujemo tako, da na koncu cena PH ni bistveno višja od NEH. To nam omogočajo dolgoletne izkušnje na področju energijsko varčne gradnje. S pravilno izbiro in postavitvijo oken omogočimo uporabniku lep pogled na naravo, hkrati pa zajamemo toliko sončne energije, kot jo hiša potrebuje za optimalno delovanje in zdravo bivanje.

Pri pasivni hiši je debelina izolacije na talni plošči 20 cm, v zunanjih stenah in strehi pa 40 cm. S tem dosežemo, da dnevno nihanje zunanje temperature skoraj ne vpliva na nihanje notranje temperature. To je tudi bistvena razlika med NEH in PH. Pri NEH se moramo ukvarjati s čim bomo hišo ogrevali, kje bodo nameščeni termostati in kakšna bo regulacija ogrevanja. Vse to povečuje stroške investicije NEH, hkrati pa bomo vse življenje odvisni od cene energentov. Pri PH je debelina izolacije optimalna glede na lego in arhitekturo hiše. Pravilna postavitev oken, kot tudi njihova kvaliteta, omogočata, da je temperatura notranjih sten, kot tudi oken, skoraj enaka. Pri takšnih izhodiščih potrebujemo za ogrevanje hiše izredno majhne moči grelnih naprav. Temperaturni profil je pri tleh skoraj enak kot pod stropom. Hiša ne potrebuje več dragih regulacij. Ko gremo pozimi na dopust, gretja ni potrebno izklapljati zaradi izredno nizke porabe energije, zato se vedno vrnemo v toplo hišo.

Toplotna stabilnost

Les in izolacije iz lesa toploto prepuščajo tudi do 5x počasneje kot anorganski (kamena, steklena volna) in umetni (EPS, XPS) izolacijski materiali. Verjetno se vsakdo od nas v mrazu ali vročini, raje usede na les kot kamen, saj les toploto ohranja na človeku prijaznejši način, kot drugi materiali. Ko leseno skeletno konstrukcijo obdamo z izolacijami iz lesa (celulozna izolacija, lesnovlaknene plošče in drugi organski materiali) le ti toploto shranijo in jo počasi prepuščajo. Če smo nekoč verjeli, da je smiselno na primorskem graditi z betonom ali zidakom, današnje izkušnje kažejo, da uporaba lesnovlaknenih plošč bistveno izboljša toplotno stabilnost tako poleti kot tudi pozimi. Z uporabo izolacijskih materialov na osnovi lesa pravilno zasnovane in izvedene stavbe poleti ne potrebujejo hlajenja ali pa je hlajenje minimalno, kar drastično vpliva tudi na nižje mesečne stroške. Difuzijsko odprta konstrukcija

Materiali, ki nas obdajajo vplivajo tako na naše zdravje, kot tudi na naše počutje. Med vsemi razpoložljivimi materiali lahko le celulozna izolacija in ilovica sprejmeta približno enkrat več vodne pare kot drugi naravni materiali in celo nekajkrat več kot steklena ali kamena volna. Pri uporabi hiše se vlažnost zraka spreminja zaradi kuhanja, pranja in sušenja, zalivanja rož, itd. Uporaba naravnih izolacijskih materialov omogoča, da se presežki vodne pare shranijo in
oddajo nazaj v prostor, ko je to potrebno.

Gradbeni sklop (stena, streha, ipd.), ki je sestavljen iz naravnih materialov vlago sprejema in oddaja. Naravni materiali sprejmejo več vodne pare kot anorganski in umetni, saj jo lažje akumulirajo v sebi. Ker se vodna para porazdeli na celotno debelino materiala ne prihaja do kondenznih slojev v izolacijskem materialu. Presežek vodne pare se brez težav izloči skozi fasado, streho (sekundarno kritino) ali navznoter skozi parno oviro. Na ta način toplotni ovoj stavbe pripomore k uravnavanju vlažnosti zraka v prostoru.

Praviloma bi moral vsakdo, ki gradi hišo razmisliti tudi o tem kakšno mikro klimo ima v prostoru. Bivalne razmere niso odvisne le od optimalne temperature, temveč predvsem od optimalne vlage. V kolikor je le ta med 40% in 60% pomeni, da bivate v zdravi hiši. Hiše grajene iz anorganskih in umetnih materialov kot tudi iz betona ali zidakov (žgana glina/ilovica ne more sprejeti toliko vlage kot surova) ne morejo prevzeti toliko vlage kot hiše grajene iz naravnih materialov, zato je tudi občutek temperature v leseni hiši pri 18 stopinjah enak kot v zidani hiši pri 20 stopinjah.

Filozofija ARBEKO hiš so zdravi bivalni pogoji, kar dosežemo z vgradnjo naravnih izolacijskih materialov ter difuzijsko odprto gradnjo.Organski materiali

Hiše se gradijo izključno iz naravnih materialov. Osnovna konstrukcija je lesen skelet iz certificiranega lepljenega lesa, katerega obdajajo lesnovlaknene plošče in celulozna izolacija. S tem leseni konstrukciji omogočamo optimalno vlažnost, zaradi česar se podaljšuje njena obstojnost. Tako grajene hiše imajo bistveno daljšo življensko dobo, hkrati pa so toplotno stabilnejše, kar pomeni, da so pozimi tople in poleti hladne.


Les kot osnovni material skeletne hiše ima lahko zelo dolgo življensko dobo v kolikor je primerno suh, zato vgrajujemo le cerificiran lepljen les vlažnosti med 15-18%. Da bi leseni konstrukciji podaljšali življenjsko dobo jo obdamo z naravnimi materiali, ki imajo sposobnost uravnavanja vlage tako v prostoru kot tudi v leseni konstrukciji. S tem se izboljša mikro klima v prostoru, kar pomeni, da ARBEKO HIŠE z uporabo naravnih izolacijskih materialov ustvarjajo zdrave pogoje za bivanje, hkrati pa se močno podaljša tudi življenjska doba same hiše.

CELULOZNA TOPLOTNA IZOLACIJA vgrajena tako, da se ne poseda, omogoča najbolj optimalno toplotno zaščito objekta. Ker lahko celulozna vlakna sprejmejo kar 100% več vodne pare kot les, pri tem pa ostanejo stabilna in ustrezno suha, so najbolj primeren izolacijski material pri gradnji lesenih skeletnih hiš, saj vzdržujejo optimalno vlažnost lesene konstrukcije, zaradi česar se podaljša njena obstojnost. Ker celulozna izolacija deluje podobno kot glineni ometi se izboljša tudi mikro klima v prostoru.
Cenovno sprejemljiva

Marsikdo meni, da so ekološko grajene pasivne hiše bistveno dražje od ostalih. Tudi razmere na trgu kažejo, da je temu tako, saj opažamo, da filozofija ekološke pasivne gradnje na tržišču ni najbolje zastopana. Večina investitorjev se pasivne gradnje izogiba zaradi zahtevnosti detajlov, saj ti dejansko vplivajo na ceno investicije. Ker se sami s tem načinom gradnje ukvarjamo od leta 1998, ko so se začele v Avstriji in Nemčiji pojavljati prve pasivne hiše, smo imeli v vsem tem času ogromno priložnosti razumeti sam koncept ekološke pasivne gradnje in njegove prednosti. V kolikor pri projektiranju in kasneje pri izvedbi izhajamo iz predpostavk, ki smo jih bili vajeni v preteklosti, bomo PH dražili. Če pa razumemo koncept, ki temelji na racionalnosti, kar v praksi pomeni, da hišo arhitekturno najbolj smiselno in racionalno umestimo, jo poenostavimo do takšne mere, da investitor dobi kar želi, hkrati pa so detajli kvalitetni in enostavni za izvedbo, bo cena ne glede na dražje gradbene materiale in detajle na koncu pri nas konkurenčna. 

Vsekakor bi moralo biti vsakemu investitorju smiselno, da ima stavbo grajeno po najboljših standardih, ki zadovoljuje vse njegove potrebe in zmožnosti a je kljub temu cenovno konkurenčna. Koncept ekološke pasivne hiše zagotavlja nizke stroške vzdrževanja, zdrave bivalne pogoje, dolgo življensko dobo in pozitiven odnos do okolja. 

Če ne verjamete besedam Vas vabimo, da si ogledate katero koli od naših hiš, ki smo jih v 20 letih zgradili po vsej Sloveniji in verjetno tudi v vaši okolici.